logolifhas

Stichting Libertarian Foundation for Human Assistance

Ooisestraat 4

4054 MN Echteld

Tel.: 0344 - 64 34 34

E-mail: info@lifhas.nl

RSIN/fiscaal nr.: 816114109

 

DOELSTELLING EN BELEIDSPLAN

De doelstelling van LIFHAS is om op basis van vrijwillige giften en donaties, mensen en projecten te helpen, waarbij vrijwilligheid en liefdadigheid gecombineerd worden. Door oproepen tot hulpacties in het netwerk van de aan LIFHAS verbonden personen en op de Vrijspreker website (www.vrijspreker.nl) te doen, worden nuttige projecten gevonden en verbonden met de daarbij verkregen donaties.

Vanwege het culturele karakter van de Stichting wordt veel aandacht besteed aan schriftelijke publicaties, publicaties op internet, studies, boeken, etc. Ook studies naar cultuur en culturele achtergronden kunnen door de Stichting financieel worden bijgestaan.

Beloningsbeleid, verslag en financiële verantwoording zijn er in die zin, dat niemand, inclusief de bestuursleden, enige vergoeding ontvangt of ooit ontvangen heeft. Alleen hulpprojecten en boekfinancieringen zijn betaald. Huisvestingskosten, administratie, hosting en communicatie worden niet aan de Stichting berekend en tot nu toe zijn de enige kosten de normale bankkosten voor het hebben van een bankrekening. Het beleidsplan is om dit in de toekomst ook zo te houden. Zodoende zijn alle donaties volledig naar de door de Stichting goedgekleurde projecten gegaan, uitgezonderd een klein bedrag dat als reserve wordt aangehouden om ook acute hulpverlening snel te kunnen doen.

Het bestuur:
Ir. H.J. Jongen
Ir. L.H.M. Jongen
A. Hulscher

 

De Geefwet.

KLIK voor het overzicht van baten en lasten 2014.